پروژه سازه

on . Posted in طرح و تعاون

سال 1391

کنترل سازه مسجد شهید بهشتی

کارفرما: شهرداری منطقه 2

محل اجرا: تهران

- کنترل سازه مسجد الزهرا

کارفرما: شهرداری منطقه 2

محل اجرا: تهران

سال 1387

- طرح سازه برج مسکونی نیایش

(هرمی 18 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن صندوق ضمانت صادرات

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی جردن

(8 طبقه- اسکلت فلزی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

سال 1377

- طراحی سازه برج خیابان ثارالله

(هرمی 14 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: ولنجک- تهران

-  طرح سازه برج مسکونی کامرانیه

 (هرمی 20 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

سال 1376

- طرح سازه ساختمان مسکونی جردن

(10 طبقه- اسکلت فلزی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه مجتمع مسکونی فجر

 (17 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن سپاه

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی دروس

 (7 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی دادجو

(7 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

سال 1375

- طرح سازه مجتمع تجاری- اداری مریم

(15 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی آصف

(7 طبقه- اسکلت فلزی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه مجتمع مسکونی فرشته

(9 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

سال 1374

- طرح سازه ساختمان مسکونی سعادت آباد

(9 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی یوسف آباد

 (7 طبقه- اسکلت فلزی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی زعفرانیه

 (7 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

سال 1373

- طرح سازه مجتمع مسکونی تختی

 (9 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه مجتمع تجاری- اداری مروارید کیش کارفرما: شرکت کالاآور

محل اجرا: جزیره کیش

سال 1372

- طرح سازه ساختمان مسکونی میرداماد

(6 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه پاساژ تجاری ملت

(8 طبقه- اسکلت فلزی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی کاشانک

(7 طبقه- اسکلت فلزی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

سال 1370

- طرح سازه ساختمان مسکونی فرحزاد

 (14 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه ساختمان مسکونی گاندی

(12 طبقه- اسکلت بتنی)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه برج بتنی فرمانیه

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: فرمانیه تهران

- طرح سازه برج سعادت آباد

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

- طرح سازه مجتمع مسکونی الهیه

کارفرما: شرکت تعاونی بانک توسعه صادرات

محل اجرا: تهران

سال 1369

-  طرح سازه برج میلاد (بانک قوامین)

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: تهران

طرح سازه برج بتنی نیاوران

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: نیاوران تهران

- طرح سازه ساختمان بیمه دانا واقع در خیابان آفریقا تقاطع همت

کارفرما: بخش خصوصی

محل اجرا: خیابان آفریقا تهران

 

تصاویر پروژه ها