معرفی شرکت

on . Posted in طرح و تعاون

 مهندسین مشاور طرح وتعاون در تاریخ 1360/9/8 با شماره ثبت 42888 به منظور انجام خدمات مشاوره­ای طراحی و نظارت به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس گردیده است.

 

عمده فعالیت­های شرکت به­طور اجمال شامل لیست زیر می­باشد که در کلیه زمینه­های مذکور صلاحیت مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و سایر ارگانهای ذیربط اخذ گردیده است:

 

·        معماری

 

- ساختمان­های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

 

- حفاظت، مرمت، احیا و بهره­برداری بناهای تاریخی و فرهنگی

 

- ساختمان­های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی

 

·         طراحی شهری

 

·        شهرسازی

 

·         سازه

 

·        مدیریت طرح

 

- خدمات مدیریت طرح، تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

 

·        پدافند غیرعامل

 

این شرکت افتخار دارد که در طول مدت فعالیت حرفه­ای خود، همواره تلاش داشته ضمن توجه به انجام دقیق تعهدات قراردادی، به اصول انسانی و حرفه­ای خود پایبند بوده و امید آن دارد تا در آینده نیز بتواند با بهره­گیری هرچه بیشتر از دانش و تکنولوژی روز منشأ خدمات ارزنده باشد.

 

 

 


 

 Tarh-o-Tavon Consulting Engineering was established in 1360/9/8 with the registration number of 42888. This firm provides consulting, design and *** services

:Architecture

Design of residential, commercial, industrial and military buildings-

Repair and rehabilitation of historical buildings-

Design of educational institutions, clinics and hospitals-

Urban Design

Urban Planning

Structural work

 

Tarh-O-Tavon Consulting continues to provide services in the industry. Our expertise will help our clients enhance their competitive advantage. We are committed to